הודעה נשלחה בהצלחה :-)
 
 
מדיניות פרטיות
 
 
כללי
 
בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.
 
מאגר המידע
 
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של ICUC מועדון המטיילים ובאחריותה.
 
השימוש במידע
 
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת -
  • ליצור עמך קשר למטרת רישום לטיול לטיולים שלנו.
  • לעדכן אותך בפעילויות תהליך הרישום לטיולים שלנו.
  • לעדכן אותך בפעילויות הטיולים של ICUC מועדון המטיילים
 
דיוור ישיר אלקטרוני
 
ICUC מועדון המטיילים מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פעילותה
 
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
 
ICUC מועדון המטיילים לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 
מסירת מידע לצד שלישי
 
ICUC מועדון המטיילים לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך .
 
Cookies
 
אתר icuc.co.il משתמש ב "עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
 
אבטחת מידע
 
ICUC מועדון המטיילים מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, ICUC מועדון המטיילים לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
 
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של ICUC מועדון המטיילים.

חוויות בטיולים שלנו